Wednesday, July 1, 2015


Nhiều chuyên gia lo lắng thị trường bất động sản sẽ đóng băng trở lại với những yếu tố nhạy cảm như nguồn cung tăng chóng mặt, tỷ lệ hấp thụ chưa theo kịp số lượng sản phẩm đột biến cùng rủi ro chính sách, bẫy lãi suất.
http://raovatbds.com.vn/phan-tich-nhan-dinh/cac-doanh-nghiep-lo-bat-dong-san-chua-sot-da-voi-dong-bang.htm

0 comments:

Post a Comment

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!